Efsanevi köpek pitbull hakkında herşey
  Pitbulların Eğitimi
 

Pitbulların Eğitimi

Pitbull eğitimine ve gözetimine çok dikkat edilmesi gerekilen bir köpektir. öncelikle yapılması gereken yavru köpeğin alımında hayvanın sinirli olmamasına dikkat edilmeli. Yavru köpek tualet eğitimi alırken hayvana çok sert değil ılımlı davranılmalıdır. Sert bir davranış hayvanda ters etkilere yol açabilir.

Daha sonraki eğitim aşamalarına geçildiğinde pitbull gibi sert hayvanlar için üretilmiş olan eğitim tasmaları kullanılmalıdır. Yanlış için yapılan uyarılar kadar , doğrularda mükafatlandırılmalıdır.

Yürüyüş eğitimi verlirken , eğitim tasması sıkıca tutularak köpeğin dış etkenlere karşı tepkileri denetlenmelidir. Korku ve sinirlilik hali köpeğin ani tepkilerde bulunmasına yolaçabilir.

Pitbullar eğitilmesi zor köpekler arasındadırlar. Diğer köpeklerle olan ilişkileri çok iyi denetlenmelidir. Çünkü sinirli olmaları durumunda muazzam güçleri sayesinde engellenmesi güç durumlara yol açabilirler. Bir kavga durumunda karşı taraftaki köpeğin yara alması , ceza kanununa göre sizin köpeğinizin iğne ile uyutulmasına yolaçabilir.

Pitbullar sahipleri gibi hareket ederler.İsterseniz onu bir ölüm makinesi olarakta yetiştirebilir, istersenizde zararsız bir kaniş yavrusu gibide olabilir. Amma velakin muazzam güçlerinin farkında olan hayvanlar dövüş köpeği olmaya daha elverişlidir. Bu yüzden pitbullunuzu küçük yaşlardan itibaren diğer köpeklerle tanıştırmalı ve davranışlarını kontrol altına almalısınız.

Pitbullar sanıldıkları kadar vahşi değillerdir.Tam tersine sosyal yaratıklardır.İnsanlarla dostluğa bayılırlar. Köpeğiniz size en iyi eğlence olabilir. Sadakatine diyecek yoktur. Gösterdiğiniz saygı ve sevgiyi aynen iade ederler. Onu terbiye etme zahmetine katlanırsanız, Köpeğe kendi yaşam tarzımızı Benimsetebilir onu ailenizin bir parçası haline getirebiliriz.

Köpeklerde İzle Eğitimi

Bu komut köpeğin, sahibinin yanı sıra, onun yedeğinde veya serbest olarak yürümesini sağlamak için verilir.Eğitim için, köpeğin boynunda eğitim tasması bulunur. Bu tasmaya eğitim kayışı geçirilerek, eğitimin yapılacağı alana gelinir.Eğitici, köpeği sol tarafına alır ve onu, başı dizinin hizasında duracak biçimde tutar. Eğitim kayışının serbest olan uca sağ ele, köpeğe bağlı olan ucu sol ele alınır. Eğitici, “İZLE” komutuyla birlikte kayışı ileriye doğru çok hafif ve yalnızca bir kez sarsıp yürümeye başlar. Bu yürüyüş süresince her üç adımda bir, fazla yüksek olmayan bir sesle, “İZLE!” komutu tekrarlanır. Köpeğin eğiticinin önüne ve arkasına geçmek istemesi halinde, eğitim zinciri uyarı olarak orta şiddetle sarsılır.Birlikte yürüme eğitimi en fazla 20 dakika olarak sürdürülür. Daha fazlası köpeği sıkar ve ilgisini dağıtır. Eğitimler her gün veya gün aşırı, köpek hiçbir yanlış yapmadan eğiticisinin yanı sıra yürümeyi belleyinceye değin sürdürülür. Köpeğin, çeşitli koşullarda sahibinin yedeğinde yürümesini sağlayabilmek için, daha ileri devrede köpek, uzun bir duvar boyunca sahibi de duvar arasında yürümeye alıştırılır. Bu köpek için oldukça sıkıcı geçebilir. Yön değiştirme, ileri veya geri çıkma girişimlerinde bulunur. Her girişimi, “hayır” sözcüğü ile önlenir ve eğitim tasması orta şiddetle sarsılır. Eğiticinin dizi hizasında normal biçimde yürüdükçe okşanır. Yedekte yürümenin son aşaması, ‘serbest yedekte yürümedir. Bu eğitimde köpek, sahibinin yanında eğitim kayışıyla bağlı olmaksızın, öğretildiği biçimde yürür. Bu alışkanlığı kazandırmak için, köpek eğitim kayışıyla olarak sahibinin yanında yürümekte iken kayış, eğitim zincirinden çıkarılarak eğitime devam edilir. Köpek yürüyüşünü bozduğunda, hayır sözcüğüyle, uyarılır. Düzgün yürüdüğünde ise okşanarak ödüllendirilir. Tekrarlarla yedekte yürüme eğitimi köpeğe kazandırılmış olur.

DUR!

Bu komutla köpekten istenen, her ne yapıyor olursa olsun durup beklemesidir. Bu nedenle, yalnızca köpek yedekte yürürken değil, her durumda durma eğitimi yaptırılmalıdır. Yatarken, otururken, gel komutunu getirirken, bu yeni emrin uygulanışını görmeli ve benimsemelidir. Köpek bu komuta öncelikle, eğitim kayışıyla bağlı olarak yedekte yürürken alıştırılır. Yürüme halinde iken eğitici, sol elinin avuç içi köpeğin burnuna doğru gelecek biçimde köpeği engelleyerek “Dur!” komutunu verir Bu arada kendi de durur. Köpek ilerlemek istediğinde: Hayır! diyerek uyarır. Durması halinde ise, okşayarak ödüllendirir. Defalarca tekrarlar ve köpek tarafından kavranan bu çalışma, daha sonra köpek serbestken yapılır. Daha ileriki aşamalarda: Otur, dur! Yat, dur! Gel, dur!” çalışmaları yapılarak eğitim tamamlanır. Bu komutu, köpeğe serbest olarak yerine getirtmeye alıştırmak için aşamalı bir çalışma yapmak gerekir. Eğitici, eğitim kayışını sağ elinde tuttuğu halde, sol eliyle köpeğe durmasını ikaz ederek bir metre kadar köpeğin ilerisinde ve önünde durur vazıyette, Dur! komutu, sol kol dirsek kırılmaksızın köpeğe doğru uzatılarak ve avuç içi köpeğe doğru dönük, parmaklar bitişik, parmak uçları yukarı çevrili olarak verilir. Köpek yerinden kalkmak istediğinde, sertçe söylenen “hayır” sözcüğüyle ve parmak tehditkar biçimde sallanarak uyarılır. Komutu uygun biçimde yerine getirdiğinde ise okşanarak ödüllendirilir. Köpek, eğitimin bu bölümünü iyice kavrayıp tam bir itaatle komutları yerine getirdiğinde, bu kez, eğitim kayışı çıkartılarak alışılagelen ceza-ödül sistemiyle bu eğitim de başarıyla köpeğe benimsetilir.

OTUR! veya ÇÖK!

Eğitici, isteğine göre bu iki komuttan birini kullanabilir. Ancak yalnızca birini kullanmalıdır. Bu komutla köpekten istenen, yürürken veya yatarken oturma durumuna gelmesidir. Oturma eğitiminin köpeğe kazandırılması için uygulanan bir iki değişik yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, yedekte eğitimdir. İkincisi, serbest eğitime geçiş niteliği taşır. üçüncüsü ise serbest eğitimdir. Bunları sırasıyla görelim:

1.Yedekte oturma eğitimi: Köpek eğitime, “İZLE!’ komutuyla, yedekte başlatılır. Bir süre gidildikten sonra, eğitici “DUR!” komutuyla birlikte sol elinin avuç içini köpeğin burnuna doğru tutarak onu durdurur. Sonra “OTUR!” komutu verir. Bunu yaparken, sol eliyle köpeği kalçasından aşağıya doğru bastırır ve sağ elinde tuttuğu eğitim kayışını yukarı doğru çeker. Böylece köpeğin, başı dik ve ileriye dönük olarak oturmasını sağlar. Komut tam olarak yerine getirilinceye değin, otur, otur!... denerek emir tekrarlanır.

2. Köpek eğiticisinin karşısında iken yapılan oturma eğitimi: Burada eğitici, köpeğin bir metre kadar ötesinde, karşısına geçer. Elini, parmakları bitişik, avuç içi köpeğin burnu üstünde ve yere dönük olarak öne doğru uzatır. Bir ucunu sol elinde tuttuğu eğitim kayışına, sağ ayağı ile basarak köpeğin çöküp oturmasını sağlarken, komutu tekrarlar: Otur! Otur! diyerek, hareketle komut arasındaki bağıntıyı köpeğin anlamasına çalışır.

Köpek eğer bu komutla yapacağı hareketi kavrayamıyorsa, eğitici köpeği engelin karşı yönünde bırakarak kendisi diğer tarafa geçer. Eğitim kayışının uzunluğu oranında ondan uzaklaşır. GEL! komutuyla köpeği kendi bulunduğu kısma çağırır. Köpek engeli aşma anında iken, bu kez: ATLA! komutuyla birlikte, sağ kolunu aşağıdan yukarıya doğru dik doğrultuda kaldırır Parmaklar bitişik ve avuç içi karşı yöne dönüktür. Köpek zaten çok alçak olan engeli yürüyerek aşacaktır. Buna rağmen çok zor bir iş başarmışçasına köpek okşanır ve sevilir. Hareket yeterince tekrarlanır ve köpeğe benimsetilirse, zamanla basamak basamak yükseltilen engelleri aşmada büyük bir titizlik ve çaba gösterecektir.

Yüksek atlama eğitiminin son aşaması serbest eğitimdir. Köpek, ATLA! komutuyla veya yalnızca, kolun tanımlanan biçimde yukarı kaldırılmasıyla engeli aşar.

Uzun atlama çalışmaları da, aynı pratik yöntemle köpeğe anlatılır ve öğretilir. Burada da, önce köpeğin engeli tanıması ve alışması gerekir. Başlangıçta engeller kısa tutulur. Önemli olan, köpeğin cesaret bulması ve eğitim yapma isteğinin yaratılmasıdır. Giderek engeller hem uzunluğuna ve hem de yüksekliğine artırılabilir. Ancak bu, sürekli çalışma isteyen bir eğitimdir. Köpeğin fizik yapısının uygun olması, sürekli çalışma yapma ve köpeğin engel atlama eğitimini sevmesi gibi etkenler başarıda büyük rol oynar.

Bekçi eğitimi

Bekçi eğitimi

Bekçi köpeği ne iş yapar? Bekçilik yapar... Bu zaten onun içgüdülerinde olduğu için, bekçilik eğitimi diye bir şey yoktur. Köpeğin ihtiyacı olan çok iyi bir koruma eğitimidir; yani bodyguard eğitimi. Köpeğinin içinde mutlak koruma içgüdüsü vardır. Önemli olan bu güdüyü doğru kullanabilmesi için, köpeğin doğru yönlendirilmesidir. Bu eğitimi almış bir köpek zaten en üst düzeyde bekçilik yapar ve tam koruma sağlar, iyi ve kötü niyetli kişileri o zaman ayırt eder.


Bodyguard eğitimi


İşte bir koruma köpeğinin en çok ihtiyaç duyduğu ve alması gereken eğitim budur. “Köpeğim zaten saldırgan olabilen bir hayvan, ona saldırmayı neden öğretelim?” diye düşünebilirsiniz. Burada amaç ona saldırmayı öğretmek değil, zaten var olan saldırganlığını kontrol altına almaktır. Ayrıca burada yapılması gereken saldırı eğitimi değil, koruma eğitimidir. Saldırı ve koruma eğitimi arasında çok büyük fark vardır. Her istediği zaman ya da olur olmaz her zaman saldıran bir köpek bana göre çok kötü bir köpektir. Eğitimde köpeğimizi bir tehlike olsun ya da olmasın gerektiği zaman saldırı pozisyonuna sokabilmek, gerçekten bir tehlike oluştuğu zaman saldırtabilmektir. Aslında bu eğitim o kadar geniş alt başlıkları olan bir eğitimdir ki, hepsini yazmak neredeyse imkansızdır. Çünkü hemen hemen her koruma köpeği ayrı bir karakterdir ve her karakterin eğitiminde birbirine benzer fakat farklı metotlar kullanmak gerekir.

1992-93 yıllarında Şimşek isimli çok yakışıklı bir Rottweiler eğittim. Ben zaten Rottweiler aşığı olduğum için çok iyi geçiniyorduk. Tüm eğitimleri başarı ile bitti. Birkaç kez sahibi geldi, beraber çalıştık. Köpeğini evine götürdü, çok iyi arkadaş oldukları her hallerinden belliydi. Yeniköy taraflarında bahçeli bir evleri vardı. Şimşek bahçede serbest gezer, gelen herkesi koklar, ama kimseye zarar vermezdi. Günün birinde eve arada sırada gelen bir kişi gelir, içeri girerken Şimşek yemek yemektedir, birden kafasını kaldırıp adamı süzer, yavaşça hırlamaya başlar. Şimşek'in bakıcısı ne olduğunu anlayamaz. Köpeğin kendisine saldıracağını düşünerek kapıdaki korumaları uyarıp, yardım ister. Herkes köpeğe bakarken o birden az önce içeri giren adama inanılmaz bir çeviklikle saldırır. Boğuşma esnasında adamın üzerinden bir tabanca düşer. Daha sonra öğrenilir ki, bu adam Şimşek'in sahibini vurmaya gelmiş. Biz bu köpeğe böyle bir şey öğretmemiştik. Bu onun içgüdüleri ile alakalı bir davranış. İşte Rottweiler budur; onun kadar iyi bir başka koruma düşünebilir misiniz? Sizin köpeğiniz de buna benzer harikalar yaratabilir; yeter ki, köpeğinizle ilgilenin, ona zaman ayırın; patronluğu elden bırakmadan, onun isteklerini göz ardı etmeyin.Branş Eğitimleri

Branş eğitimleri arama-kurtarma, iz takip, narkotik, çığ köpeği, enkaz köpeği, savaş köpeği, show köpeği gibi branşlara ayrılır. Bu köpekler iş köpekleridir. Her köpek bu eğitimi alamaz. Bu arada bir şeye dikkat çekmek istiyorum, kimileri polisimizin kullandığı narkotik, uyuşturucu bulan köpeklerin genelde uyuşturucu müptelası yapıldığını, bu yüzden deli gibi uyuşturucu aradıklarını düşünür. Oysa ki, bu köpekler yüzlerce köpek arasından seçilmiş topu çok seven köpeklerdir. Eğitimlerinde içine uyuşturucu yerleştirilmiş top ile oynatılırlar ve böylece uyuşturucunun kokusu ile top aynı anlama gelir. Köpek arabalarda, valizlerde aslında uyuşturucuyu aramaz, topu arar. Uyuşturucu kokusunun geldiği yerde top olduğunu düşünür.


Dominant Yavru Eğitimi
 


Yanaklarından yakalayıp yavru gözlerini sizden kaçırıncaya kadar direk olarak gözlerinin içine bakın. Yine aynı egzersize dayalı olarak evde aile üyeleri yerde bir daire oluşturup sıra ile yavruyla aynı egzersizi tekrar edin. Böylece yavrunun aile bireylerinin dominant olduğu fikrini kabul etmesi sağlanacaktır. Yavrunun direnmesi durumunda kararlı; fakat canını yakmadan hafifçe yanaklarından yakalayıp ayaklarını yerden keserek ısrarla teslim oluncaya kadar göz kontağınızı üzerinde tutabilirsiniz. Amaç acı vererek sizden korkmasından çok sizin ailedeki yerinizin ondan yukarda olduğunu ona anlatmaktır.

 

Yavrunun annesi gibi davranın. Yanlış hareketinde ensesinden yakalayıp onu sarsarak sırt üstü yatıp size teslim olması için onu zorlayın. Bu sırada onu yerde tutarak sert bir tonda “Hayır” deyin. Bu, annesi yanında olsaydı yapacağı şeyin aynısıdır. Köpek tamamen teslim olup sakinleşinceye kadar onu serbest bırakmayın. Bu hareketi, bazı bariz hataların üzerine yaptığınızda “Hayır” ile daha kolay ve etkili bir biçimde bağdaştırabilir.

 

 

Lider “Alfa” statünüzü pekiştirmek için sürü hiyerarşisini takip etmeniz de bir başka yöntemdir. Köpeğiniz önce sizin yemeğinizi yemenizi beklemeden onu beslemeyin. Kapılardan önce siz girip çıkın. Yatağınızı paylaşmasına izin vermeyin vs. Yine bir sürü hayvanı gibi düşünmeniz gerekiyor. Köpeğiniz aile içinde hiyerarşik olarak yerini tamamen öğrenmediği sürece bu egzersizlere devam edin ve gerektiğinde tekrarlayn.

 

Yavru canınızı yaktığında yüksek bir sesle , özellikle de çocuklarla oynarken, canınızın yandığını belirten bir ünlemle bunu ona anlatabilirsiniz. Durum dominant karakterinden kaynaklanıyorsa faul yaptığı için hemen oyunu kesin. Yavru sakinleşince tekrar başlayın. Bu ona eğlence ile iyi davranşı arasında bağ kurmasına yardımcı olacaktır.

 

Erişkin bir köpekle bile yapabileceğiniz bu egzersizin adı “sakinleş” tir. Bacaklarınız V şeklinde açarak yere oturun. Köpeğinizi kafası kucağınızda olmak üzere sırt üstü yatırıp çenesini ellerinizle yumuşakça tutun. Egzersizin önemli tarafı: ayakları ile size dokunmasına izin vermemektir. Patileri ile sizi tutmaya çalıştığında yavaşça itin. Başını yine hafifçe tutarak üzerine eğilip gözlerinin içine bakın. Hafifçe onla konuşup “sakinleş” komutunu tekrarlayın. Derin bir iç geçirip gözlerini sizden kaçırdığında size teslim olmuş demektir. Televizyon seyreder ya da dinlenirken kucağınızda sakince yatmasından daha sonra ikiniz de çok zevk alacaksınız.

 

“Otur”, “Yat” ve “ Bekle” komutlarını yavru daha küçükken öğretmeye başlayın. Eğitimi kolaylaştırmak için ödül yiyecekleri kullanın. Bu, çocukların da eğitime katılıp yavrunun üzerinde hakimiyet kurmayı öğrenmesini sağlayabilir. “Yat-Bekle”, yaramazlık yaptığında ya da sizin kendinize zaman ayırmanız gerektiğinde faydalanacağınız bir komuttur. Buna bir bull terrieri ikna etmek güç olsa da...

 

Yavru henüz çok küçükken onu kucağınıza alın. Diğer elinizle yeterince baskı uygulayarak patilerine ve tırnaklarına tek tek dokunun. Ardından yavrunun dudaklarını kaldırın, ağzını açın; hafifçe gözlerinin etrafında parmaklarınızı dolaştırın sonra kulaklarını elleyin. Bu gezintiyi sonra sırtından kuyruğunda bitirin. Yavrunun bunu sevmek değilde bir çeşit muayene olarak görmesi önemlidir. Amaç kontrolün tamamen sizde olduğunu ve tüyleri taranıp, tırnakları kesilirken uslu durmayı en baştan öğrenmeye başlamasıdır.

 

Çocuklar dahil evdeki herkes bu egzersizleri uygulamalıdır. Evdeki erişkinlere kaşı resesif davranan; fakat çocukları domine etmeye çalışan bir erkek bull terrier kısırlaştırıldıktan sonra sorunu sona ermiştir.

 

 

Unutulmaması gereken şey, çocuğun bu egzersizleri iyi anlayıp uygulayabileceğinden emin olmaktır.

 

 
Çocukların beden dili köpeklerin onların liderliğini kabul etmelerini sağlayacak mesajdan çoğunlukla yoksundur.
 
Otur Eğitimi

Yürümesini iyice öğrenen hayvana OTUR komutuyla oturmasını öğretiniz. Yürürken hayvana bir ara dur deyip durmayı öğretiniz; bunu uygun bir yerde yapmalıdır. Sol elinizi hayvanın arkasına koyunuz. Tam kalçaya yakın koyduktan sonra, onu oturacak biçimde incitmeden bastırınız; sağ elinizdeki zincirle çekip hayvanı oturmaya ikna ediniz.


Unutmayın ki hayvan sizin türkçe sözünüzden birşey anlamaz, hemen anlamasını beklemeyin; bunu kendisine öğretmeye çalışın.


OTUR KOMUTUNUN ÖĞRETİLMESİ

1-Köpeğinizi sol yanınıza alıp yürüdükten sonra ona OTUR komutunu vermenin zamanı gelmiştir; yorulma olasılığı vardır, OTUR diyebilirsiniz. Verilen bir komutun düzeltilmesi için, zincirin veya ipin, hafifçe, hayvanı korkutmadan çekilmesi yetişir. Köpeğin etrafında dolaşırken, komutunuzu yinelemeniz gerekir. Anlamaya başlayınca, ipini zincirini gevşetmeniz, halkasını genişletmeniz yeterlidir.

2-Şimdi "OTUR-DUR" komutnu zincirsiz olarak verebilirsiniz. Emrin anlaşılmasını kolaylaştırmak için, kolu öne uzatmanız, avuç içini kaldırıp köpeğe çevirmeniz gerekir. Böylece psikolojik olarak aranızdaki mesafeyi azaltmış olursunuz. Bunu yaparken giderek köpekten uzaklaşmak sonunda bütünüyle kaybolmak uygun olur. Dönüşünüde onu yerinde bulunca, ödüllendirerek okşayıp sevmeniz gerekir sonra yürürsünüz

 

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:
 
  Bugün 2 ziyaretçi (71 klik) kişi burdaydı! msn: info@pitbullcuyuz.tr.gg  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
© pitbullcuyuz Ltd.Şti. 2007 - info@pitbullcuyuz.tr.gg - Tüm Hakları Saklıdır - http://www.pitbullcuyuz.tr.gg 100. yıl Eczakent Seyhan/ADANA Tel: 05443164845 / 05365467106 Bu Site hostwebtasarim® İle Hazırlanmıştır